Voorkom ongevallen als gevolg van valpartijen of slippen

Slipfree ®  is het adequate antwoord op het gevaar van uitglijden. Dankzij Slipfree ® wordt de kans op ongevallen op gladde oppervlakken sterk verminderd.


Slipfree ® biedt antislip oplossingen voor de meeste minerale vloeroppervlakken en wordt, vanwege haar eigenschappen in het verhogen van de wrijvingscoëfficiënt, in de wereld als de beste bescherming tegen uitglijden erkend.

Geen enkel ander product elimineert zo efficiënt de risico’s op gladde vloeren in badkamers, bij zwembaden, in sauna’s, op trappen en hellingen, in baden en douches. Bescherm uzelf, uw familie, medewerkers, gasten, klanten en vrienden tegen uitglijden in uw huis, uw bedrijf of (sport)accommodatie.

Slipfree ® is de oplossing!

- Geen ongelukken meer als gevolg van uitglijden
- Valpartijen brengen hoge maatschappelijke kosten en persoonlijk leed met zich mee.
- Een kleine glijpartij veroorzaakt niet alleen ongemak maar te vaak ook ernstig letsel.
- Volgens Stichting Consument & Veiligheid gebeuren er, als gevolg van uitglijden op gladde of natte vloeren, in Nederland 23.000 ongelukken per jaar (63 per dag) waarbij in 6.500 gevallen medische hulp nodig is en er 270 dermate ernstig zijn dat ziekenhuisopname noodzakelijk is.
- Per jaar worden 1.600 ouderen na een val in een sanitaire ruimte opgenomen in het ziekenhuis. Naar schatting 110 daarvan overlijden als gevolg van de bij de val opgelopen kwetsuren. De jaarlijkse totale directe medische kosten van een val in een sanitaire ruimte bij 55-plussers bedragen naar schatting € 38 miljoen.
- Ook voor bedrijven kan een ongeval door uitglijden leiden tot kosten wegen arbeidsongeschiktheid, boetes door de Arbeidsinspectie en kosten voor vervanging en training van de gewond geraakte medewerker.
Contact

Gelieve alle velden invullen.