Voorkom ongevallen als gevolg van valpartijen of slippen

Slipfree ®  is het adequate antwoord op het gevaar van uitglijden. Dankzij Slipfree ® wordt de kans op ongevallen op gladde oppervlakken sterk verminderd.


Slipfree ® biedt antislip oplossingen voor de meeste minerale vloeroppervlakken en wordt, vanwege haar eigenschappen in het verhogen van de wrijvingscoëfficiënt, in de wereld als de beste bescherming tegen uitglijden erkend.

Geen enkel ander product elimineert zo efficiënt de risico’s op gladde vloeren in badkamers, bij zwembaden, in sauna’s, op trappen en hellingen, in baden en douches. Bescherm uzelf, uw familie, medewerkers, gasten, klanten en vrienden tegen uitglijden in uw huis, uw bedrijf of (sport)accommodatie.

Slipfree ® is de oplossing!

- Geen ongelukken meer als gevolg van uitglijden
- Valpartijen brengen hoge maatschappelijke kosten en persoonlijk leed met zich mee.
- Een kleine glijpartij veroorzaakt niet alleen ongemak maar te vaak ook ernstig letsel.
- Volgens Stichting Consument & Veiligheid gebeuren er, als gevolg van uitglijden op gladde of natte vloeren, in Nederland 23.000 ongelukken per jaar (63 per dag) waarbij in 6.500 gevallen medische hulp nodig is en er 270 dermate ernstig zijn dat ziekenhuisopname noodzakelijk is.
- Per jaar worden 1.600 ouderen na een val in een sanitaire ruimte opgenomen in het ziekenhuis. Naar schatting 110 daarvan overlijden als gevolg van de bij de val opgelopen kwetsuren. De jaarlijkse totale directe medische kosten van een val in een sanitaire ruimte bij 55-plussers bedragen naar schatting € 38 miljoen.
- Ook voor bedrijven kan een ongeval door uitglijden leiden tot kosten wegen arbeidsongeschiktheid, boetes door de Arbeidsinspectie en kosten voor vervanging en training van de gewond geraakte medewerker.
Waar zou je Slipfree ® toepassen?
Zwembaden
Kleine plasjes water rond het zwembad kunnen vervelende ongevallen veroorzaken.
Terrassen en veranda's van woningen, hotels, restaurants, urbanisaties, woonwijken etc.
Regen, dauw en rijp kunnen vloeren nat en glad maken.
Sportaccommodaties
Sporten is gezond maar leidt ook de onvermijdelijke risico's. Vermijd die door Slipfree ® toe te passen op plaatsen waar water of vocht voorkomt, zoals kleedkamers en douches.

Keukens
Zeker als het druk is, de tijd om schoon te maken ontbreekt en er gehaast wordt bewogen, is preventie

Viswinkels, slagerijen, etc.
In dit soort zaken is het gebruik van water onontbeerlijk en daarmee tevens een gevaar voor uitglijden.

Indien de eigenaar of aannemer op een bouwterrein gevaarlijke omstandigheden laat voortbestaan (bijvoorbeeld: een vloer die nat en glad is) moet die ervan bewust zijn dat er een product op de markt verkrijgbaar is dat tegen redelijke kosten een ongeval kan voorkomen. Bij het niet gebruiken daarvan, kan hij in geval van een ongeluk verantwoordelijk worden gehouden.
V. Kan Slipfree ® op een waslaag worden gebruikt?
   
A. Slipfree ® werkt alleen als het direct wordt toegepast op minerale ondergronden. Wax moet voor de behandeling volledig worden verwijderd.
 
 
V. Kan de vloer worden geboend na het aanbrengen van Slipfree ®?
   
A. Gebruik van wax doet het effect van Slipfree ® teniet.
 
 
V. Is Slipfree ® getest?
   
A. Slipfree ® is uitvoerig getest door CEMEX, een van de belangrijkste testlaboratoria in Spanje. De resultaten overschrijden de nationale normen voor droge en natte oppervlakken. Daarnaast is Slipfree ® door Lidycce laboratoria voor een hoge weerstand tegen glijden gekwalificeerd. Door beide laboratoria zijn certificaten afgegeven.
 
 
V. Door wie wordt Slipfree ® al gebruikt?
   
A. Slipfree ® is al meer dan 10 jaar op de markt en wordt gebruikt in en om woningen, in pretparken, hotels, restaurants, appartementsgebouwen en verpleeghuizen. 
 
 
V. Hoe lang duurt het aanbrengen van Slipfree ®?
   
A. Onze medewerkers doen gemiddeld 100 m² per uur. Slipfree ® aanbrengen in een bad duurt ongeveer 5 minuten. 
 
 
V. Hoe lang moet er worden gewacht voordat het behandelde oppervlak weer kan worden gebruikt?
   
A. De behandelde vloer kan direct weer worden gebruikt.
   
   
V. Hoe lang behoudt Slipfree ® haar werking?
   
A. In publieke, veel belopen, ruimten biedt een behandeling, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en het onderhoud, tenminste 1 – 3 jaar bescherming. Bij huishoudelijke toepassing is de bescherming minimaal 5 jaar, maar meestal langer.
 
 
V. Is het gebruik van Slipfree ® veilig?
   
A. Een van de belangrijke voordelen van Slipfree ® is dat het product volkomen veilig kan worden gebruikt, op voorwaarde dat de gebruiksinstructies worden gevolgd.
 
 
V. Is Slipfree ® veilig voor het milieu?
   
A. Slipfree ® is veilig en milieuvriendelijk.
 
 
V. Wat is Slipfree ®?
   
A. Slipfree ® is een gepatenteerde chemische formule die de moleculaire structuur van minerale oppervlakken wijzigt en daardoor een antislip oppervlak creëert.
 
 
V. Heeft Slipfree ® invloed op de duurzaamheid van het oppervlak?
   
A. De behandeling is microscopische en is niet van invloed op de duurzaamheid van het oppervlak.
 
 
V. Verandert het behandelde oppervlak zichtbaar door het gebruik van Slipfree ®?
   
A. Tests door een onafhankelijke Spaans laboratorium wijst uit dat er geen significante veranderingen in uiterlijk of de textuur van het behandelde oppervlak plaats vinden. In uitzonderlijke gevallen is er op ondergrond met een heel hoge helderheid kleine kans op afname in glans. Wij adviseren daarom voorafgaand aan het gebruik op een klein gebied het effect te testen.
 
 
V. Hoeveel verhoogt Slipfree ® de wrijving van het oppervlak?
   
A. Afhankelijk van het type van de minerale ondergrond, zal de toename van de wrijving op het behandelde oppervlak als deze nat is tussen 150% tot 500% verhogen. Deze resultaten werden vastgesteld via onafhankelijke tests en is gemeten met behulp van de Amerikaanse Slip Meter.
 
 
V. Op wat voor soort ondergrond kan Slipfree ® worden toegepast?
   
A. Slipfree ® kan worden toegepast op de volgende soorten ondergrond: keramische oppervlakken, tegels, porselein, graniet, marmer, leisteen, beton en andere harde minerale ondergronden. Slipfree® kan niet worden toegepast op gepolijst marmer en diamanten vloeren. Slipfree® is niet een tijdelijk laag. Het is een onzichtbare permanente behandeling waardoor de wrijving toeneemt.
 
 
V. Hoe weet ik of het werkt op een specifieke minerale ondergrond?
   
A. Ons advies is het om het eerst op een ??klein gebied (1 of 2 tegels) te proberen. 
 
 
V. Kunnen bad of douche met Slipfree ® worden behandeld?
   
A. Porselein en geëmailleerde baden reageren zeer goed op een behandeling met Slipfree ®. Fiberglas en andere kunststoffen kunnen niet worden behandeld met Slipfree ®.
 
 
 
Top